try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Byta fönster - Allt för dig som ska göra ett fönsterbyte

Olika typer av fönsterbågar

Olika typer av fönsterbågar
Beteckningar såsom 3-glas, 2-glas och 2+1-glas beskriver på vilket sätt fönstret är uppbyggt. Ett 2-glas fönster har 2 glas i fönsterbågen. Beteckningen 2+1 innebär att det finns två fönsterbågar varav den ena har 2-glas ruta och den andra har enbart ett enkelglas. De två fönsterbågarna är kopplade, det vill säga att de sitter ihop men kan också tas isär.
 
Kopplat 1+1-glas står för två fönsterbågar som är ihopkopplade men öppningsbara och som även har var sitt enkelglas monterat. Om ett fönster är av typen kopplat kan man efter tycke och smak sätta in persienner eller spröjs mellan glasen.
Isolerrutor består av två eller tre glasrutor som är ihoplimmade. En isolerruta kallas ibland även isolerglas eller isolerglaspaket och består av två eller flera glasrutor som limmas ihop och därefter tillsluts hermetiskt. Utrymmet mellan rutorna kan variera beroende på vad man vill uppnå med glaset, till exempel värmeisolering eller bullerskydd. Mellanrummet kan även fyllas med luft eller diverse gaser.
 
Fönster av nyare modell har tredubbla isolerrutor där den inre rutan har ett så kallat lågemissionsskikt. Lågemissionsskiktet består av den kemiska konsistensen silveroxid och är osynligt. Effekten blir att rumsvärmen reflekteras tillbaka in i huset.